Kære gæst og lejer, velkommen til Fårevejle Hallen 

Tak fordi I valgte Fårevejle Hallen til jeres fest. Lige lidt gode råd og service info

Nøgle udlevering og aflevering aftales med Halinspektør Henning Christiansen 4015 9745

De 2 Dannebrogsflag ligger i skabet til højre i køkkenet. Sæt dem op og husk at tage dem ned senest kl. 20.00

Bordstørrelse i cafeteria er 80×150 cm og festlokalet 1. sal er bordene 90×180 cm. Hvis I vælger hallens duge, så lad dem ligge på bordene. Spildes der, hvilet ikke kan undgås, så tag et tørt stykke papir ved håndvæsken og dup det op.

Inden opvaskemaskinen tændes, trykkes røret ned på plads (lukker så vandet ikke løber ud) Opvaskemaskinen tændes ved at holde øverste knap til højre nede, indtil 00 blinker i venstre side.

Når 00 lyser konstant er maskinen klar, når der er valgt program på øverste linje. Knap i midten anbefales. Maskinen tager selv sæbe ind. Vil du skifte vand, så sluk og tag røret op og start forfra.

Når I er færdige med opvasken, slukkes maskinen og røret tages op, så vandet løber ud. Der ligger en brugsanvisning ved siden af maskinen.

VIGTIG info om Madelevatoren. Den inderste jalousi låge SKAL sige KLIK inden yderlågen lukkes ned. Vær OBS på det. Hvis ikke, kører elevatoren ikke. Så er der dog hjælp at hente i nøgleskabet ved siden af køleskabet i køkkenet. Her er der en specielnøgle, der kan åbne elevatorens yderste låge, så inderste låge kan lukkes. HUSK det. Det er en typisk Fejl 40

Det er en vandhane i festlokalet på 1. sal. Så brug en klud, så der kan tørres ”sjatter, madspild og andet” op. Brug vasken og hæld sjatterne fra øl/vand dåser, inden disse smides i skraldeposerne. Ellers drypper I hele vejen ned ad trappen.

Grill: Skal der grilles er det på græsset ved tennisbanen, eller trekanten med græs ved P-pladsen, eller på P-pladsen. Ikke på balkonen eller ved indgangen. Ved grill skal der under grillen altid afdækkes med ”malerafdækningsfilt”. Alle møbler er kun til indendørsbrug.

Ved en god fest kan der gå enkelte glas og lidt porcelæn i stykker. Det skal ikke smides direkte i skraldeposen, men lægges i plastbøtten. Hvis I smider det i skraldeposen risikerer I at skære jer, når I går til den store skraldecontainer med affaldet. Det er for jeres sikkerhed og ikke for, at I skal betale for de få ødelagte glas m.v.

Den store ovn er en lille computer og der ligger en brugsanvisning oven på ovnen.

Tomme vinflasker skal lægges i flaskecontainer på P-pladsen. Tomme dåser tages med og køres på genbrugspladsen. De 2 container på P-pladsen er til øvrigt affald.

Står I i et akut problem, så ring til Henning Christiansen 4015 9745 eller på hallens telefon 59653481.

Håber I får en rigtig god fest, samt at nogle af jeres gæster også ønsker at leje lokalet til deres fest.